OS Consult AB

Utveckling av personer och organisationer

Vill du bli en Genusmedveten ledare?

Att vara ledare medför ett ansvar men även en möjlighet att påverka organisationens verksamhet i önskvärd riktning där genusmedvetenhet är en framgångsfaktor..

OS Consult erbjuder ledarutveckling för Er som vill utvecklas som individer, grupp eller organisation. Vi har lång erfarenhet på området och arbetar bl a med de färdiga koncepten Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL).

Utöver detta arbetar vi med individuellt anpassade uppdrag inom ledarskaps- och organisationsutveckling efter Ert behov.